Crompvoets + Raafs Advocaten

Tag Archive: IND

 1. Maatregelen van het kabinet: vertraging van gezinshereniging

  Reacties uitgeschakeld voor Maatregelen van het kabinet: vertraging van gezinshereniging

  Maatregelen van het kabinet: vertraging van gezinshereniging

   

  Op onze blog hebben wij al een paar keer stilgestaan bij gezinshereniging. De afgelopen tijd is dit onderwerp veel in het nieuws geweest.

  Het kabinet is onlangs met een plan gekomen om een rem op gezinshereniging te zetten met het doel om de instroom van asielzoekers te beperken. Zo komt een statushouder niet meer in aanmerking voor gezinshereniging als hij of zij geen huisvesting heeft. Als de statushouder na 15 maanden nog steeds geen woning heeft, mogen de gezinsleden wel naar Nederland komen. Daarnaast stelt het Kabinet voor dat de IND standaard 9 maanden over de aanvraag voor gezinshereniging mag doen in plaats van de normale termijn van 3 maanden. Voor asielzoekers betekent dit zij behoorlijk lang moeten wachten op een beslissing op hun aanvragen in het kader van gezinshereniging.

  De maatregel heeft de afgelopen tijd tot veel kritiek geleid. Zo heeft het College voor de Rechten van de Mens gesteld dat de kabinetsplannen in strijd zijn met de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Volgens de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn moet een aanvraag tot gezinshereniging snel worden afgehandeld gelet op het feit dat het vaak om minderjarige asielzoekers gaat die een beroep doen op gezinshereniging. Ook schrijft de Gezinsherenigingsrichtlijn specifiek voor dat wanneer een vluchteling een aanvraag in het kader van gezinshereniging indient, het hebben van huisvesting geen vereiste mag vormen voor het al dan niet toewijzen van de aanvraag. Het voorgestelde beleid gaat daarom op meerdere punten tegen Unierecht in. Het College heeft de overheid verzocht om de voornemens om gezinshereniging te vertragen direct in te trekken. Of de overheid de maatregelen zal aanpassen, valt nu a te wachten.

  Op ons kantoor behandelen wij regelmatig zaken die te maken hebben met gezinsherenigingsaanvragen. De vraag is of de plannen van het kabinet over de wijze waarop dit soort aanvragen in de toekomst behandeld gaan worden, juridisch steekhoudend is. Bij een afwijzend besluit raden wij aan juridisch advies in te winnen om na te gaan of het besluit stand kan houden.

  Heeft u een vraag over gezinshereniging of andere zaken rondom asiel- en migratierecht? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor via 043-3510577 of info@cr-advocaten.nl.

   

 2. Verblijfsrecht voor pleegkinderen

  Reacties uitgeschakeld voor Verblijfsrecht voor pleegkinderen

  Verblijfsrecht voor pleegkinderen

  Onlangs heeft Mr. van Mulken cliënten bijgestaan in een zaak over verblijfsrecht voor pleegkinderen. De cliënten hadden verblijfsrecht aangevraagd bij de IND voor hun twee Marokkaanse pleegkinderen. Sinds het overlijden van de vader van de kinderen, de broer van cliënte, woonde de kinderen bij hun grootouders in Marokko. Nadat ook de grootvader was overleden en de gezondheid van de grootmoeder verslechterde, heeft cliënte zich over de kinderen ontfermd. De leefsituatie en gezondheid van de kinderen bleek erbarmelijk te zijn. De cliënten hebben voor de kinderen verblijf aangevraagd op twee gronden: ‘verblijf als familie- of gezinslid’ en ‘verblijf als familie- of gezinslid voor pleegkinderen’. Voor de eerste grond is vereist dat de aanvrager biologische of juridische ouder van de kinderen is of feitelijk ouderschap over hen uitoefent. Voor de tweede grond is vereist dat de kinderen in kwestie een ‘onaanvaardbare toekomst’ zouden hebben in het land van herkomst. Volgens de IND was er geen sprake van zowel een feitelijk ouderschap als van een onaanvaardbare toekomst. Cliënten hebben tegen deze beslissing bezwaar gemaakt.

  Biologisch, juridisch of feitelijk ouderschap

  De cliënten betogen dat zij wel degelijk juridisch ouderschap uitoefenen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat ze in Marokko als juridisch ouder waren aangemerkt en als enige bevoegd waren om beslissingen ten aanzien van de kinderen te nemen. Daarnaast betogen ze dat ze, naast het juridische ouderschap, ook het feitelijke ouderschap uitoefenen. Cliënten bekostigden het levensonderhoud van de kinderen, regelden de verzorging en medische zaken. Sinds het overlijden van de vader van de kinderen heeft cliënte tevens dagelijks digitaal contact met de kinderen gehad. Tenslotte is cliënte een tijd naar Marokko gegaan om zich over de kinderen te ontfermen. Hun leefomstandigheden waren zeer slecht en hun gezondheid ging achteruit. Cliënte heeft de kinderen verzorgd en medische hulp geregeld. Hieruit blijkt dat de cliënte feitelijk de rol van ouder uitoefende.

  Onaanvaardbare toekomst

  Volgens de IND was er geen sprake van een onaanvaardbare toekomst voor de kinderen in Marokko. In bezwaar, betogen cliënten dat er wel sprake was van een onaanvaardbare toekomst. Ten eerste waren er geen andere familieleden geschikt om de kinderen op te voeden. De leefsituatie in Marokko werd bovendien met de dag slechter. De kinderen leefden zwaar onder de armoedegrens en waren in slechte fysieke gezondheid. Een van de kinderen had ook een slechte mentale gezondheid, die alsmaar verslechterde door het gebrek aan een stabiele omgeving en zorg. Het andere kind was al eerder in de prostitutie en het straatleven beland. Het risico dat ze hierin opnieuw zou belanden als ze in Marokko zou blijven, was aannemelijk. Tenslotte hadden de kinderen behoefte aan medische hulp en speciale scholing, die ze in Marokko niet zouden kunnen krijgen. Al deze omstandigheden duidden erop dat de kinderen een onaanvaardbare toekomst zouden hebben in Marokko.

  Bezwaar gegrond

  Het bezwaar van cliënten is afgelopen maand gegrond verklaard. Er was inderdaad sprake van juridisch en feitelijk ouderschap en een onaanvaardbare toekomst voor de kinderen.  Dit betekent dat de pleegkinderen recht hebben om naar Nederland te komen en hier voorlopig te verblijven.

   

  Heeft u vragen omtrent gezinshereniging of andere zaken rondom asiel- en migratierecht? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor via 043-3510577 of info@cr-advocaten.nl.

 3. Oekraïense vluchtelingen: recht op verblijf?

  Reacties uitgeschakeld voor Oekraïense vluchtelingen: recht op verblijf?

  Oekraïense vluchtelingen: recht op verblijf in Nederland?

  Volgens de Verenigde Naties zijn er afgelopen twee weken ruim 1,5 miljoen mensen uit Oekraïne gevlucht. In veel Europese landen neemt het aantal vluchtelingen uit Oekraïne behoorlijk toe. Ook in Nederland zijn voorbereidingen getroffen om vluchtelingen te ontvangen. Zo zijn er opvangcentra opgezet en hebben veel Nederlanders zich al aangemeld als gastgezin. Dit roept de vraag op hoe het, juridisch gezien, precies zit met het verblijfsrecht van Oekraïners in Nederland. Hoelang kunnen gevluchte Oekraïners bijvoorbeeld in Nederland blijven? Hebben deze mensen recht op opvang? En hoe zit het met het recht op zorg, werk en een uitkering?

  Recht op verblijf

  Oekraïners hebben standaard recht op 90 dagen verblijf binnen de landen van de Europese Unie. Dit volgt uit het Associatieverdrag dat gesloten is tussen de Europese Unie en Oekraïne. Ook in de huidige oorlogssituatie kunnen de vluchtelingen dus naar Nederland komen en hier drie maanden vrij verblijven. Daarvoor hoeven zij geen asielaanvraag in te dienen of over een visum of verblijfsvergunning te beschikken. Voor afloop van de termijn van drie maanden zou een burger van Oekraïne echter wel naar zijn land moeten terugkeren als hij besluit om geen asiel aan te vragen of verder niet beschikt over een verblijfsvergunning om hier langer te mogen verblijven. Om die reden ligt het voor de hand dat Oekraïeners binnen de termijn van 90 dagen alsnog een asielaanvraag zullen indienen. De situatie in Oekraïne verandert iedere dag en het is onduidelijk hoe deze situatie zich verder zal ontwikkelen en welke gevolgen dit zal hebben voor de algemene veiligheidssituatie in het land. Daarom heeft Nederland een besluit- vertrekmoratorium afgekondigd. Dit betekent dat er voorlopig niet inhoudelijk op asielaanvragen van Oekraïners wordt beslist, maar dat zij voorlopig ook niet zullen worden teruggestuurd naar Oekraïne.

  Vanuit de Europese Unie is er op dit moment ook wetgeving in gang gezet om Oekraïense vluchtelingen tegemoet te komen. De Europese Unie heeft namelijk de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn geactiveerd, waardoor mensen die vluchten voor het conflict in Oekraïne, bescherming kunnen krijgen binnen de EU. Deze Tijdelijke Beschermingsrichtlijn zorgt voor een versimpelde en versnelde procedure voor Oekraïners om een verblijfsvergunning binnen de EU te kunnen krijgen. De verblijfsvergunning heeft in beginsel een tijdelijke geldigheidsduur van een jaar. Oekraïense vluchtelingen hoeven zich voorlopig dan ook geen zorgen te maken over het recht op verblijf.

  Recht op zorg, opvang en een uitkering

  Momenteel kunnen Oekraïense vluchtelingen in Nederland terecht bij familie of vrienden, gastgezinnen en opvangcentra. Volgens de tijdelijke EU-richtlijn hebben de Oekraïense vluchtelingen, naast opvang, ook recht op toegang tot onderwijs, de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, huisvesting en een sociale bijstand zolang ze niet terug kunnen keren naar het thuisland.