Crompvoets + Raafs Advocaten

Civiel recht

Crompvoets & Raafs Advocaten is ook thuis in de algemene rechtspraktijk en voert met regelmaat civiele procedures. Zowel in het algemeen, als specifiek op het gebied van huurrecht en incasso’s.

Algemeen civielrecht

Bij civiele procedures moet u denken aan alle geschillen tussen burgers onderling, tussen burgers en rechtspersonen (B.V., V.O.F. etc.) en rechtspersonen onderling. Onderwerpen die zien op de algemene civielrechtelijke praktijk en waarvoor u bij ons terecht kunt, zijn:

  • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst;
  • Tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten en ontbindingen;
  • Geschillen die zien op consumenten;
  • Aansprakelijkstellingen en het vorderen van schadevergoedingen;
  • Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en contracten;
  • Het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden;

Crompvoets & Raafs Advocaten staat met regelmaat cliënten bij inzake geschillen met energieleveranciers, waarbij er bijvoorbeeld onenigheid bestaat over een plotseling ontvangen hoge eindafrekening. Heeft u dus te kampen met wederpartijen zoals bijvoorbeeld Enexis, Essent of Nuon, neem gerust contact met ons op.

Gratis intakegesprek?

Juridische vraag of hulp nodig bij een procedure? Het intakegesprek is bij ons altijd zonder kosten.

Meer info & aanvragen

Huurrecht

Naast het algemeen verbintenissenrecht is Crompvoets & Raafs Advocaten ervaren in het voeren van procedures in huurzaken. Wanneer u als huurder bijvoorbeeld ten onrechte bemiddelingskosten heeft moeten betalen kan Crompvoets & Raafs Advocaten u bijstaan. Maar ook als u als verhuurder of als huurder te maken heeft met die altijd vervelende wederpartij kunt u bij Crompvoets & Raafs Advocaten terecht voor deskundig en praktisch advies. Wij denken met u mee naar een voor u passende oplossing.

Zaken die wij binnen het huurrecht behandelen zijn:

  • Het vorderen van huurachterstanden;
  • Het ontbinden of anderszins beëindigen van huurovereenkomsten;
  • Het vorderen van ten onrechte betaalde bemiddelingskosten;
  • Het opstellen of beoordelen van diverse vormen van huurcontracten, denk bijvoorbeeld aan huurcontracten speciaal voor studenten, huurcontracten van tijdelijke duur of huurcontracten voor ondernemers.

Ook in andere civielrechtelijke situaties of situaties betrekkende op het huurrecht kunnen wij u juridisch bijstaan. Neem voor vragen vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Incasso’s

Daarnaast is Crompvoets & Raafs Advocaten ervaren in het voeren van incassoprocedures en staan wij zowel schuldeisers als schuldenaren met regelmaat bij. Heeft u bijvoorbeeld te maken met een incassokantoor waarbij u als schuldeiser toch maar steeds onverwachte hoge kosten doorberekend krijgt, neem dan contact op met Crompvoets & Raafs Advocaten voor ons speciale incassotarief. Heeft u te maken met incassobureaus die steeds maar de kosten voor u verhogen, terwijl u al aan het betalen bent aan de vordering of incassobureaus die zomaar “uit het niets” incassomaatregelen tegen u treffen, vraag ons vrijblijvend om deskundig advies!