Crompvoets + Raafs Advocaten

Bestuursrecht

Met het bestuursrecht krijgt u te maken, zodra u in aanraking komt met de overheid. Crompvoets & Raafs Advocaten staat u dan bij op het gebied van sociaal zekerheidsrecht en omgevingsrecht.

Sociaal zekerheidsrecht

Als u een uitkering moet aanvragen of al een heeft, bij het UWV bijvoorbeeld in geval van werkeloosheid (WW), ziekte (Ziektewet) of arbeidsongeschiktheid (WIA, Wajong). Of als u terecht komt bij uw gemeente, omdat u niet meer zelfstandig kunt voorzien in uw eigen bestaan en levensonderhoud (Participatiewet) of een beroep moet doen op sociale voorzieningen, zoals een vervoersvoorziening of hulp in de huishouding of ander zorg via de Wmo.

Belangrijk daarbij om te weten is, dat deze bestuursorganen uw rechten en plichten vaststellen. Uw aanvraag voor een uitkering wordt afgewezen of uw uitkering wordt bijvoorbeeld beëindigd of ingetrokken, of u krijgt een sanctie (maatregel). Dit wordt aan u kenbaar gemaakt met een brief, oftewel een besluit. Als u het hiermee niet eens bent, is het van het allergrootste belang dat u hierop zo snel mogelijk reageert. Crompvoets & Raafs Advocaten staat u hierin bij en beoordeelt of u een bezwaarschrift moet indienen en binnen welke termijn. Bij twijfel kunt u uiteraard ook advies vragen aan ons.

Gratis intakegesprek?

Juridische vraag of hulp nodig bij een procedure? Het intakegesprek is bij ons altijd zonder kosten.

Meer info & aanvragen

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht gaat spelen als u een vergunning nodig heeft, omdat u bijvoorbeeld wilt verbouwen of juist bezwaar wilt maken tegen een vergunning of aanvraag daarvoor van een ander. Als er een bestemmingsplanwijziging is en u het daarmee niet eens bent of schade hiervan ondervindt, ook dan helpt Crompvoets & Raafs Advocaten u bij het beoordelen van uw situatie en bespreekt met u de juridische mogelijkheden.

In de daaropvolgende procedures, als u naar de rechter moet stappen voor beroep, en bij het verkrijgen van een spoedmaatregel in de vorm van een voorlopige voorziening, kunnen de advocaten van Crompvoets & Raafs Advocaten voor u optreden en u vertegenwoordigen.