Crompvoets + Raafs Advocaten

Recht in een multiculturele samenleving

‘Recht in een multiculturele samenleving’ is de titel van een boek uitgegeven door Intersentia, eind 2018. Ik had de eer mee te mogen schrijven aan het boek. Het boek beoogt kennis en inzichten te bieden aan beleidsmakers en juristen die in de rechtspraktijk (advocatuur, rechterlijke macht, notariaat, administratie) in aanraking komen met thema’s die relevant zijn in de huidige multiculturele samenleving: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de hoofddoek of andere religieuze tekens op de werkvloer, het boerkaverbod, religieuze echtscheidingen, eerwraak, etnische profilering, etc. Het boek is, dat is tenminste de bedoeling, ook toegankelijk voor de niet-jurist die vanuit maatschappelijk oogpunt geïnteresseerd is in de multiculturele samenleving.

Onze samenleving is, net als een aantal andere (Europese) samenlevingen, steeds meer een multiculturele samenleving. Dit zorgt voor een dynamiek die aanzet tot nadenken over de betekenis van bestaande en nieuwe normen en waarden in onze samenleving(en). Of en zo ja, in hoeverre en hoe dient deze diversiteit in het recht haar weerslag te vinden? Dit boek probeert een antwoord te geven op deze vragen.

Elles Ramakers

Advocaat en docent