Crompvoets + Raafs Advocaten

Privacy & Disclaimer

Privacy

In dit privacy statement informeren wij u hoe er op de website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Dit privacy statement heeft geen betrekking op pagina’s waarvan deze websites eventueel een link bevatten. Door het gebruik maken van deze website gaat u akkoord met het onderstaande privacy statement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door Crompvoets & Raafs Advocaten zoals hieronder omschreven. Crompvoets & Raafs Advocaten behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen.

Verzamelen van actief verstrekte informatie

Op diverse pagina’s van deze websites kan Crompvoets & Raafs Advocaten u vragen om voor een specifiek doel uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer of andere niet vertrouwelijke informatie te verstrekken. Uw antwoord op deze vragen gebeurt op een volledig vrijwillige basis. Deze informatie wordt door Crompvoets & Raafs Advocaten verzameld met als doel het verbeteren van de website en de informatiestroom naar u, de gebruiker, toe. Verder kan de informatie tevens door Crompvoets & Raafs Advocaten gebruikt worden voor andere commerciële dan wel niet-commerciële bedrijfsdoeleinden. Crompvoets & Raafs Advocaten kan deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbieding van producten en diensten of u in kennis te stellen van producten en diensten welke ten goede aan u of uw bedrijf kunnen komen. Indien u wenst dat uw persoonlijk informatie niet voor dergelijk doeleinden gebruikt wordt, neemt u dan via de contactbutton op de hoofdpagina contact met ons op. Vermeld in de mail dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van de persoonsgegevens.

Verstrekken van actief verstrekte informatie aan derden.

Indien Crompvoets & Raafs Advocaten van mening is dat uw bedrijfsbelang hierbij gebaat is, kunnen wij uw informatie doorzetten naar zakelijke partners van Crompvoets & Raafs Advocaten. Zij kunnen u hierop op de hoogte brengen van hun (nieuwe) producten en diensten om zodoende mogelijk uw concurrentiekracht te verbeteren. Mocht u echter ongewenst informatie van onze zakelijke partners ontvangen, neem dan contact met hen op zodat u uit hun mailingbestand verwijderd wordt.

Verzamelen van passief verstrekte informatie.

Crompvoets & Raafs Advocaten verzamelt via haar websites eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het site gebruik. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites bezocht worden en welke pagina’s er binnen de websites bekeken worden, wordt door Crompvoets & Raafs Advocaten verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina’s. Voor zover de gegevens door Crompvoets & Raafs Advocaten worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.

Cookies

Pagina’s op de Crompvoets & Raafs Advocaten websites kunnen gebruik maken van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijf verwijderen dan wel lezen. Zoals reeds vermeld kunt u deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Indien u echter cookies weigert is het mogelijk dat sommige pagina’s niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de websites.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Wil je niet dat we deze analytische cookie plaatsen? Je kunt je op twee manieren afmelden:

  1. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
  2. Je kunt je specifiek voor onze site afmelden via deze link: Klik hier om Google Analytics te deactiveren.

Gratis intakegesprek?

Juridische vraag of hulp nodig bij een procedure? Het intakegesprek is bij ons altijd zonder kosten. We staan u graag met raad en daad bij.

Meer info & aanvragen

Disclaimer

Acceptatie van de voorwaarden

Crompvoets & Raafs Advocaten heeft haar website ingericht als service naar klanten, adviseurs en overige relaties. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronder vermelde voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met deze voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddellijk te verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Crompvoets & Raafs Advocaten of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo’s, foto’s, teksten en de grafische vormgeving van de website. Ter bescherming van de belangen van Crompvoets & Raafs Advocaten en derden staat het u vrij materiaal van deze sites te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:

  • het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
  • het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Crompvoets & Raafs Advocaten;
  • kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Crompvoets & Raafs Advocaten bevatten.

Afwijzing garantie
Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze websites een doelstelling van Crompvoets & Raafs Advocaten is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. Crompvoets & Raafs Advocaten behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen. De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over Crompvoets & Raafs Advocaten en vormt geen enkele waarborg. Crompvoets & Raafs Advocaten wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af.

Actualiteit websites
De informatie op deze websites, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Crompvoets & Raafs Advocaten is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze websites actueel te houden.

Aansprakelijkheid
Crompvoets & Raafs Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Crompvoets & Raafs Advocaten op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links
Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden. Crompvoets & Raafs Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. Crompvoets & Raafs Advocaten biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak.

Goed gebruik
Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Uw gegevens
Alle informatie die door de gebruiker op deze websites wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd. Crompvoets & Raafs Advocaten kan de door de gebruiker achtergelaten informatie uitwisselen of gebruiken voor welk doel dan ook. Als de gebruiker informatie op deze website achterlaat welke een persoonlijk karakter heeft, geeft de gebruiker zijn akkoord dat Crompvoets & Raafs Advocaten deze informatie voor eigen bedrijfsdoeleinden mag gebruiken in Nederland dan wel daarbuiten. Voor verdere informatie betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Statement.