Crompvoets + Raafs Advocaten

*NIEUWS* NIEUWS* NIEUWS*

Wij zijn verheugd te vermelden dat kantoorgenoot Maureen Helgers-Crompvoets verkozen is om deel te nemen aan het College voor Intercollegiale Toetsing (CIT) te Den Bosch.

De verkiezing vond plaats door de advocaten die ingeschreven staan op het asielrooster in Den Bosch.

De CIT is namelijk opgezet door advocaten en voor advocaten. De commissie beziet hoe de advocaten asielaanvragen van hun cliënten hebben behandeld en geeft feedback. Dit om de kwaliteit van de advocatuur te blijven bewaken. Maureens reactie: “Ik zie erg uit naar mijn nieuwe taken als lid van het CIT, maar ik zal natuurlijk nog altijd mijn rol binnen kantoor blijven vervullen en mijn eigen praktijk blijf ik gewoon voeren. Voor mijn cliënten verandert er niets.”