Crompvoets + Raafs Advocaten

Nieuwe Blog: de Dublinverordening en de overdrachtstermijn

Er staat weer een nieuwe blog op onze website.

Deze keer over de Dublinverordening en daaruit voortvloeiende overdrachtstermijn. De Dublinverordening bepaalt welke EU-lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. De algemene regel houdt in dat de lidstaat waar de asielzoeker voor het eerst is aangekomen verantwoordelijk is voor zijn of haar aanvraag. Deze verantwoordelijkheid kan echter overgaan op een andere lidstaat als de asielzoeker zich al langer dan 6 maanden in een andere dan de verantwoordelijke lidstaat bevind. Deze periode van zes maanden wordt ook wel de overdrachtstermijn genoemd. Meer hierover leest u in onderstaande blog.

Dublin: de overdrachtstermijn