Crompvoets + Raafs Advocaten

Maatregelen in verband met het coronavirus

Geachte cliënten en relaties,

Helgers + Raafs Advocaten had al calamiteitenbeleid klaar liggen voor als de overheid met maatregelen zou komen zoals die gisteren werden getroffen. Wij zijn dus al voorbereid om u tijdens deze crisis zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen. Medewerkers van ons kantoor werken zoveel mogelijk vanuit thuis, maar er is altijd een klein team op ons kantoor beschikbaar. Dankzij de digitalisering binnen ons kantoor zijn wij echter zoals van ouds bereikbaar voor u.

Wel hebben wij besloten om tot en met 6 april a.s. in ieder geval geen persoonlijke gesprekken meer op kantoor te houden. Gesprekken zullen telefonisch of daar waar mogelijk via Skype of Whatsapp plaatsvinden. Ook gereserveerde tolken zullen zo veel mogelijk via een conferencecall worden toegevoegd aan een bespreking. Wij vragen onze relaties ook om documenten zoveel mogelijk digitaal aan ons aan te leveren. Wij danken u voor uw begrip hiervoor.

Gehoren en hoorzittingen bij de IND zijn tot nadere orde afgelast tot en met 6 april a.s.. Wij zullen tijdig contact opnemen met onze cliënten die hierdoor getroffen worden en hen informeren als een nieuw gehoor of hoorzitting wordt geagendeerd.

Zittingen bij rechtbanken en gerechtshoven vinden tot en met 6 april a.s. uitsluitend in spoedeisende gevallen plaats. Denk daarbij aan strafzittingen waar voorlopige hechtenis speelt of vreemdelingenbewaringszaken. Wij zullen in de gaten houden als zittingen worden verplaatst en cliënten tijdig informeren over een nieuwe zittingsdatum, zodra deze bij ons bekend is.

Zo hopen wij ons steentje bij te dragen aan het indammen van het Coronavirus en wij sporen ook onze cliënten en relaties aan om zo weinig mogelijk sociale interacties aan te gaan. Dit betekent echter niet dat wij niet voor u klaar staan. Wij zijn slechts een telefoontje of een e-mailbericht van u verwijderd. Wij wensen iedereen in ieder geval veel gezondheid toe de komende tijd.

Hartelijke groet,
Team Crompvoets + Raafs Advocaten