Crompvoets + Raafs Advocaten

Helgers “Voor de Rechter”

Gisteren was ik te zien bij het programma “Voor de Rechter”. Ik trad daar op als advocaat voor een benadeelde partij. Benadeelde partij zijn betekent dat je je als slachtoffer kunt voegen in de strafzaak om zo de schade die je hebt geleden ten gevolge van het strafbare feit kunt verhalen op de dader. Ook kun je bijvoorbeeld spreekrecht uitoefenen in de zaak.

De strafrechter geeft dan in de plaats van de civiele rechter een oordeel over het betalen van een schadevergoeding door de dader aan het slachtoffer. Let wel: ik spreek hier over dader: dat betekent dus dat de verdachte strafrechtelijk veroordeeld moet zijn, wil een strafrechter kunnen komen tot het toekennen van een schadevergoeding.

In de zaak te zien op TV kwam de politierechter tot de conclusie dat de verdachte werd vrijgesproken. Wettelijk gezien kwam de strafrechter dus niet toe aan het oordeel over de vordering van mijn cliënte. Zuur voor cliënte, want die heeft waarschijnlijk permanente schade opgelopen door het hele gebeuren. Waarschijnlijk zal zij zich nu tot de civiele rechter moeten wenden om alsnog haar schade te vorderen. Of dat gebeuren zal, weet cliënte op dit moment nog niet. Zij is nu nog de teleurstelling aan het verwerken over de afloop van de zaak.

Het “risico” op vrijspraak ligt helaas altijd in dit soort zaken op de loer en het is dan goed om na te gaan of een gang naar de civiele rechter dan nog zinvol is. Een strafrechtelijke vrijspraak betekent immers nog niet dat er geen civielrechtelijke aansprakelijkheid kan bestaan, alhoewel de bewijslast in de civiele zaak bij een vrijspraak wel hoger komt te liggen.

Laat u dit echter niet afschrikken. Bent u slachtoffer geworden van een zedenzaak of een (zware) mishandeling, neem dan gerust contact met mij op via 043-3510577 . Samen kunnen wij bezien of het nuttig is om een vordering benadeelde partij in te dienen en zo niet wellicht een civielrechtelijke vordering instellen.

mr. Maureen Helgers-Crompvoets