Crompvoets + Raafs Advocaten

De NOW-REGELING

Veel bedrijven worden momenteel door het Coronavirus getroffen. Het kabinet kondigde daarom twee weken geleden aan, de Werktijdverkorting te vervangen voor de NOW-regeling. Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten van werknemers met een vast en flexibel contract als gevolg van de Corona-crisis. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.

Hoe werkt de NOW precies? In artikel 4 van de NOW staan de voorwaarden voor de subsidieverlening. Zo moet de werkgever ten minste 20% omzetverlies verwachten in een aaneengesloten periode van 3 kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020. Omdat de regeling bedoeld is om werkgelegenheidsverlies te voorkomen, wordt van de werkgever verlangd zich er bij de aanvraag van de NOW aan te committeren, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers, gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt.

Wat is precies de hoogte van de subsidie? De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. Dat betekent dat wanneer er 100% omzetdaling wordt verwacht er 90% van de totale loonsom zal worden uitbetaald. Bij een lagere percentage omzetdaling, wordt de subsidieverlening ook evenredig lager vastgesteld. Om een schatting te maken van het omzetverlies geldt in beginsel dat de omzet in de meetperiode wordt vergeleken met de omzet over het hele jaar 2019 gedeeld door vier.

Belangrijk om te vermelden is dat de NOW-aanvraag door de werkgever dus is gebaseerd op basis van het verwachte omzetverlies. Indien op de aanvraag dan ook positief wordt beslist, zal het UW een voorschot van 80% van de loonkostentegemoetkoming betalen. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen. Achteraf wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Het kan zo zijn dat u bij de afrekening een deel van de subsidie moet terugbetalen, of dat u, als werkgever, nog geld krijgt omdat de omzetdaling toch hoger was dan u in eerste instantie verwachtte.

Als u, als werkgever in aanmerking komt voor de subsidieverlening dan streeft het UWV ernaar om binnen 2 à 4 weken na aanvraag het voorschot te betalen aan de werkgever. Houd in te gaten dat u een NOW-aanvraag (voorlopig nog) tot 31 mei 2020 kunt indienen. De mogelijkheid om de noodmaatregel met drie maanden te verlengen wordt door het kabinet opengehouden. Daarover zal voor 1 juni 2020 een beslissing worden genomen.

Heeft u een negatief besluit gekregen op uw NOW-aanvraag? Tegen de beslissing van het UWV op uw NOW-aanvraag staat bezwaar en beroep open. Twijfel daarom niet om contact met ons kantoor op te nemen. Dat kan via info@cr-advocaten.nl of 043-3510577.